Klaar voor de AVG

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.
Deze wet heeft grote impact op de verwerking van persoonsgegevens op websites en in administraties. HQ WebIT is klaar voor de AVG.
Met onze klanten zal de verwerkersovereenkomst worden aangegaan waarin duidelijk staat hoe beide partijen met gegevens omgaan. In onze privacyverklaring staat hoe we omgaan met de privacy van websitebezoekers en onze klanten.
Beide documenten zijn op de website gepubliceerd.